สื่อการสอนเรื่องจำนวนและการบวก.mpg - YouTube


สื่อการสอนเรื่องจำนวนและการบวก เป็นผลงานของนักศึกษาของวิชานวัตกรรมเพื่อการศึกษา ผลงานชิ้นนี้ได้รวมเอาตัวอย่างง่ายๆของการบวกมาไว้ และมีตัวการ์ตูนน่ารักๆเพื่อที่ผู้เรียนเทคนิคการลบเลขเร็ว ไม่มีผิด (ภาค 1)

เทคนิคการลบเลขเร็ว ไม่มีผิด (ภาค 1)


เจ้าจ๋อสอนบวกเลข

เจ้าจ๋อสอนบวกเลข


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


สื่อการสอนพัฒนาทักษะด้านสมอง เรื่อง มานับเลขกันเถอะ

สื่อการสอนพัฒนาทักษะด้านสมอง เรื่อง มานับเลขกันเถอะ


สื่อการสอน เรื่องการบวก

สื่อการสอน เรื่องการบวก


เทคนิคการบวกเลขเร็ว ไม่มีผิด (ภาค 1)

เทคนิคการบวกเลขเร็ว ไม่มีผิด (ภาค 1)


คณิตคิดเร็ว ระดับปฐมวัย-อนุบาล

คณิตคิดเร็ว ระดับปฐมวัย-อนุบาล


คณิตศาสตร์ ป 1 ป 3 ตัวเลขน่ารู้ Force8949

คณิตศาสตร์ ป 1 ป 3 ตัวเลขน่ารู้ Force8949


สื่อการสอนคณิตศาสตร์

สื่อการสอนคณิตศาสตร์


การบวกเลขและการนับเลข1-10

การบวกเลขและการนับเลข1-10


การผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ

การผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ


คิดเลขเร็วตอนที่ 3 (คูณสั้น)

คิดเลขเร็วตอนที่ 3 (คูณสั้น)


หนูดี บวกเลข  สื่อการสอน

หนูดี บวกเลข สื่อการสอน


สื่อการเรียนการสอนพอลิเมอร์ ม.4

สื่อการเรียนการสอนพอลิเมอร์ ม.4


การ์ตูน animation มังกรน้อยผจญภัย

การ์ตูน animation มังกรน้อยผจญภัย


วงกลม

วงกลม


ตัวอย่างการแก้ปัญหาโจทย์การบวก ป.1

ตัวอย่างการแก้ปัญหาโจทย์การบวก ป.1


พาอ่านสระไทย

พาอ่านสระไทย


PNN เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์.wmv

PNN เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์.wmv


คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์


การบวกเลขสองหลักกับเลขสองหลัก

การบวกเลขสองหลักกับเลขสองหลัก


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


เพลงสระอา

เพลงสระอา


สื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอน


เทคนิคการคิดเลขเร็ว คลองน้ำใส Show Time.MPG

เทคนิคการคิดเลขเร็ว คลองน้ำใส Show Time.MPG