สื่อการสอนเรื่องจำนวนและการบวก.mpg - YouTube


สื่อการสอนเรื่องจำนวนและการบวก เป็นผลงานของนักศึกษาของวิชานวัตกรรมเพื่อการศึกษา ผลงานชิ้นนี้ได้รวมเอาตัวอย่างง่ายๆของการบวกมาไว้ และมีตัวการ์ตูนน่ารักๆเพื่อที่ผู้เรียนคณิตคิดเร็ว ระดับปฐมวัย-อนุบาล

คณิตคิดเร็ว ระดับปฐมวัย-อนุบาล


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


การบวกเลขสองหลักกับเลขสองหลัก

การบวกเลขสองหลักกับเลขสองหลัก


คณิตศาสตร์ ป 1 ป 3 ตัวเลขน่ารู้ Force8949

คณิตศาสตร์ ป 1 ป 3 ตัวเลขน่ารู้ Force8949


วงกลม

วงกลม


สื่อการสอนพัฒนาทักษะด้านสมอง เรื่อง มานับเลขกันเถอะ

สื่อการสอนพัฒนาทักษะด้านสมอง เรื่อง มานับเลขกันเถอะ


การ์ตูนสอนบวกเลข.flv

การ์ตูนสอนบวกเลข.flv


สื่อการสอน เรื่องการบวก

สื่อการสอน เรื่องการบวก


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


เทคนิคการบวกเลขเร็ว ไม่มีผิด (ภาค 1)

เทคนิคการบวกเลขเร็ว ไม่มีผิด (ภาค 1)


นักเรียนสมาร์ทเบรน จินตคณิต

นักเรียนสมาร์ทเบรน จินตคณิต


มาตราตัวสะกดแม่กด

มาตราตัวสะกดแม่กด


ตัวอย่างการแก้ปัญหาโจทย์การบวก ป.1

ตัวอย่างการแก้ปัญหาโจทย์การบวก ป.1


ศีล 5 ( สื่อการเรียนการสอน )

ศีล 5 ( สื่อการเรียนการสอน )


หนูดี บวกเลข  สื่อการสอน

หนูดี บวกเลข สื่อการสอน


คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์


นวัตกรรมสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ระดับประถม เรื่องการบวก ลบ เลข

นวัตกรรมสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถม เรื่องการบวก ลบ เลข


คิดเลขเร็วตอนที่ 3 (คูณสั้น)

คิดเลขเร็วตอนที่ 3 (คูณสั้น)


สื่อคณิตศาสตร์ เรขาคณิต part 1

สื่อคณิตศาสตร์ เรขาคณิต part 1


เรียนรู้การฝึกนับเลข

เรียนรู้การฝึกนับเลข


Math เพลงสูตรคูณ.mpg

Math เพลงสูตรคูณ.mpg


มาตราตัวสะกด

มาตราตัวสะกด


เพลงคณิตศาสตร์

เพลงคณิตศาสตร์


โอวัลติน สมาร์ท Ovaltine smart

โอวัลติน สมาร์ท Ovaltine smart


เพลง ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม

เพลง ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม