สื่อการสอนเรื่องจำนวนและการบวก.mpg - YouTube


สื่อการสอนเรื่องจำนวนและการบวก เป็นผลงานของนักศึกษาของวิชานวัตกรรมเพื่อการศึกษา ผลงานชิ้นนี้ได้รวมเอาตัวอย่างง่ายๆของการบวกมาไว้ และมีตัวการ์ตูนน่ารักๆเพื่อที่ผู้เรียนนิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


สื่อการสอนพัฒนาทักษะด้านสมอง เรื่อง มานับเลขกันเถอะ

สื่อการสอนพัฒนาทักษะด้านสมอง เรื่อง มานับเลขกันเถอะ


สื่อการสอนคณิตศาสตร์

สื่อการสอนคณิตศาสตร์


การ์ตูนสอนบวกเลข.flv

การ์ตูนสอนบวกเลข.flv


บทเรียนการ์ตูนเรื่องสมการ

บทเรียนการ์ตูนเรื่องสมการ


คิดเลขเร็วตอนที่ 1 (เทคนิคการบวก)

คิดเลขเร็วตอนที่ 1 (เทคนิคการบวก)


การ์ตูน animation มังกรน้อยผจญภัย

การ์ตูน animation มังกรน้อยผจญภัย


มาตราตัวสะกดแม่กด

มาตราตัวสะกดแม่กด


หนูดี บวกเลข  สื่อการสอน

หนูดี บวกเลข สื่อการสอน


เทคนิคการคูณด้วยมือ

เทคนิคการคูณด้วยมือ


การบวกเลขและการนับเลข1-10

การบวกเลขและการนับเลข1-10


คณิตศาสตร์ ป 1 ป 3 ตัวเลขน่ารู้ Force8949

คณิตศาสตร์ ป 1 ป 3 ตัวเลขน่ารู้ Force8949


วงกลม

วงกลม


การบวกเลขสองหลักกับเลขสองหลัก

การบวกเลขสองหลักกับเลขสองหลัก


เทคนิคการลบเลขเร็ว ไม่มีผิด (ภาค 1)

เทคนิคการลบเลขเร็ว ไม่มีผิด (ภาค 1)


เพลงคณิตศาสตร์

เพลงคณิตศาสตร์


การ์ตูน สอนบวกเลข เด็กประถม by Thai Song

การ์ตูน สอนบวกเลข เด็กประถม by Thai Song


Smart โลมาเจ้าปัญญา vol.4

Smart โลมาเจ้าปัญญา vol.4


คณิตคิดเร็ว ระดับปฐมวัย-อนุบาล

คณิตคิดเร็ว ระดับปฐมวัย-อนุบาล


มาตราตัวสะกด

มาตราตัวสะกด


สื่อการสอน เรื่องการลบ

สื่อการสอน เรื่องการลบ


คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์


ตัวอย่างการแก้ปัญหาโจทย์การบวก ป.1

ตัวอย่างการแก้ปัญหาโจทย์การบวก ป.1


สื่อคณิตศาสตร์ เรขาคณิต part 1

สื่อคณิตศาสตร์ เรขาคณิต part 1


นับเลข บวก ลบ กับพี่สมาร์ท

นับเลข บวก ลบ กับพี่สมาร์ท