สื่อการสอนเรื่องจำนวนและการบวก.mpg - YouTube


สื่อการสอนเรื่องจำนวนและการบวก เป็นผลงานของนักศึกษาของวิชานวัตกรรมเพื่อการศึกษา ผลงานชิ้นนี้ได้รวมเอาตัวอย่างง่ายๆของการบวกมาไว้ และมีตัวการ์ตูนน่ารักๆเพื่อที่ผู้เรียนเทคนิคการลบเลขเร็ว ไม่มีผิด (ภาค 1)

เทคนิคการลบเลขเร็ว ไม่มีผิด (ภาค 1)


สื่อการสอน เรื่องการบวก

สื่อการสอน เรื่องการบวก


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


การ์ตูนสอนบวกเลข.flv

การ์ตูนสอนบวกเลข.flv


การบวกเลขสองหลักกับเลขสองหลัก

การบวกเลขสองหลักกับเลขสองหลัก


บทเรียนการ์ตูนเรื่องสมการ

บทเรียนการ์ตูนเรื่องสมการ


เทคนิคการบวกเลขเร็ว ไม่มีผิด (ภาค 1)

เทคนิคการบวกเลขเร็ว ไม่มีผิด (ภาค 1)


สื่อการสอน เรื่องการลบ

สื่อการสอน เรื่องการลบ


ตัวอย่างการแก้ปัญหาโจทย์การบวก ป.1

ตัวอย่างการแก้ปัญหาโจทย์การบวก ป.1


ศีล 5 ( สื่อการเรียนการสอน )

ศีล 5 ( สื่อการเรียนการสอน )


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


การบวกเลขและการนับเลข1-10

การบวกเลขและการนับเลข1-10


สื่อการสอนคณิตศาสตร์

สื่อการสอนคณิตศาสตร์


การ์ตูน คณิตศาสตร์ สูตรคูณพาเพลิน

การ์ตูน คณิตศาสตร์ สูตรคูณพาเพลิน


วิดีโอสื่อการสอนคณิตศาสตร์

วิดีโอสื่อการสอนคณิตศาสตร์


นวัตกรรมสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ระดับประถม เรื่องการบวก ลบ เลข

นวัตกรรมสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถม เรื่องการบวก ลบ เลข


สื่อการเรียนการสอนพอลิเมอร์ ม.4

สื่อการเรียนการสอนพอลิเมอร์ ม.4


การใช้สื่อท่อประกอบการสอน

การใช้สื่อท่อประกอบการสอน


การผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ

การผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ


คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์


Math เพลงสูตรคูณ.mpg

Math เพลงสูตรคูณ.mpg


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


นับเลข

นับเลข


นับเลข บวก ลบ กับพี่สมาร์ท

นับเลข บวก ลบ กับพี่สมาร์ท