สื่อการสอนเรื่องจำนวนและการบวก.mpg - YouTube


สื่อการสอนเรื่องจำนวนและการบวก เป็นผลงานของนักศึกษาของวิชานวัตกรรมเพื่อการศึกษา ผลงานชิ้นนี้ได้รวมเอาตัวอย่างง่ายๆของการบวกมาไว้ และมีตัวการ์ตูนน่ารักๆเพื่อที่ผู้เรียนนิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


สื่อการสอนพัฒนาทักษะด้านสมอง เรื่อง มานับเลขกันเถอะ

สื่อการสอนพัฒนาทักษะด้านสมอง เรื่อง มานับเลขกันเถอะ


การ์ตูน สอนบวกเลข เด็กประถม by Thai Song

การ์ตูน สอนบวกเลข เด็กประถม by Thai Song


สื่อการสอน เรื่องการบวก

สื่อการสอน เรื่องการบวก


บทเรียนการ์ตูนเรื่องสมการ

บทเรียนการ์ตูนเรื่องสมการ


ตัวอย่างการแก้ปัญหาโจทย์การบวก ป.1

ตัวอย่างการแก้ปัญหาโจทย์การบวก ป.1


การบวกเลขสองหลักกับเลขสองหลัก

การบวกเลขสองหลักกับเลขสองหลัก


วงกลม

วงกลม


การ์ตูน animation มังกรน้อยผจญภัย

การ์ตูน animation มังกรน้อยผจญภัย


นับเลข บวก ลบ กับพี่สมาร์ท

นับเลข บวก ลบ กับพี่สมาร์ท


คิดเลขเร็วตอนที่ 1 (เทคนิคการบวก)

คิดเลขเร็วตอนที่ 1 (เทคนิคการบวก)


คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์


มาตราตัวสะกดแม่กด

มาตราตัวสะกดแม่กด


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


เพลงสระอา

เพลงสระอา


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


การใช้สื่อท่อประกอบการสอน

การใช้สื่อท่อประกอบการสอน


การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้

การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้


หนูดี บวกเลข  สื่อการสอน

หนูดี บวกเลข สื่อการสอน


เทคนิคการคูณด้วยมือ

เทคนิคการคูณด้วยมือ


เรียนรู้การฝึกนับเลข

เรียนรู้การฝึกนับเลข


สื่อคณิตศาสตร์ เรขาคณิต part 1

สื่อคณิตศาสตร์ เรขาคณิต part 1


เทคนิคการบวกเลขเร็ว ไม่มีผิด (ภาค 1)

เทคนิคการบวกเลขเร็ว ไม่มีผิด (ภาค 1)


สื่อการเรียนการสอนพอลิเมอร์ ม.4

สื่อการเรียนการสอนพอลิเมอร์ ม.4


สื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอน