สื่อการสอนเรื่องจำนวนและการบวก.mpg - YouTube


สื่อการสอนเรื่องจำนวนและการบวก เป็นผลงานของนักศึกษาของวิชานวัตกรรมเพื่อการศึกษา ผลงานชิ้นนี้ได้รวมเอาตัวอย่างง่ายๆของการบวกมาไว้ และมีตัวการ์ตูนน่ารักๆเพื่อที่ผู้เรียนสื่อการสอนพัฒนาทักษะด้านสมอง เรื่อง มานับเลขกันเถอะ

สื่อการสอนพัฒนาทักษะด้านสมอง เรื่อง มานับเลขกันเถอะ


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


ตัวอย่างการแก้ปัญหาโจทย์การบวก ป.1

ตัวอย่างการแก้ปัญหาโจทย์การบวก ป.1


การ์ตูน สอนบวกเลข เด็กประถม by Thai Song

การ์ตูน สอนบวกเลข เด็กประถม by Thai Song


การบวกเลขสองหลักกับเลขสองหลัก

การบวกเลขสองหลักกับเลขสองหลัก


วงกลม

วงกลม


บทเรียนการ์ตูนเรื่องสมการ

บทเรียนการ์ตูนเรื่องสมการ


นับเลข บวก ลบ กับพี่สมาร์ท

นับเลข บวก ลบ กับพี่สมาร์ท


การ์ตูน animation มังกรน้อยผจญภัย

การ์ตูน animation มังกรน้อยผจญภัย


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์


มาตราตัวสะกดแม่กด

มาตราตัวสะกดแม่กด


คิดเลขเร็วตอนที่ 1 (เทคนิคการบวก)

คิดเลขเร็วตอนที่ 1 (เทคนิคการบวก)


การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้

การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้


เพลงสระอา

เพลงสระอา


เทคนิคการคูณด้วยมือ

เทคนิคการคูณด้วยมือ


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


การใช้สื่อท่อประกอบการสอน

การใช้สื่อท่อประกอบการสอน


หนูดี บวกเลข  สื่อการสอน

หนูดี บวกเลข สื่อการสอน


เทคนิคการบวกเลขเร็ว ไม่มีผิด (ภาค 1)

เทคนิคการบวกเลขเร็ว ไม่มีผิด (ภาค 1)


เรียนรู้การฝึกนับเลข

เรียนรู้การฝึกนับเลข


สื่อคณิตศาสตร์ เรขาคณิต part 1

สื่อคณิตศาสตร์ เรขาคณิต part 1


สื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอน


การคูณเลขอย่างง่าย

การคูณเลขอย่างง่าย


สูตรคูณแม่ 3

สูตรคูณแม่ 3