สื่อการสอนเรื่องจำนวนและการบวก.mpg - YouTube


สื่อการสอนเรื่องจำนวนและการบวก เป็นผลงานของนักศึกษาของวิชานวัตกรรมเพื่อการศึกษา ผลงานชิ้นนี้ได้รวมเอาตัวอย่างง่ายๆของการบวกมาไว้ และมีตัวการ์ตูนน่ารักๆเพื่อที่ผู้เรียนการ์ตูนสอนบวกเลข.flv

การ์ตูนสอนบวกเลข.flv


การบวกเลขสองหลักกับเลขสองหลัก

การบวกเลขสองหลักกับเลขสองหลัก


การใช้สื่อท่อประกอบการสอน

การใช้สื่อท่อประกอบการสอน


นวัตกรรมสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ระดับประถม เรื่องการบวก ลบ เลข

นวัตกรรมสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถม เรื่องการบวก ลบ เลข


สื่อการเรียนการสอนพอลิเมอร์ ม.4

สื่อการเรียนการสอนพอลิเมอร์ ม.4


สื่อการสอน เรื่องจำนวน

สื่อการสอน เรื่องจำนวน


การผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ

การผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ


การบวกจำนวนเต็ม

การบวกจำนวนเต็ม


การ์ตูน คณิตศาสตร์ สูตรคูณพาเพลิน

การ์ตูน คณิตศาสตร์ สูตรคูณพาเพลิน


นับเลข

นับเลข


คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


Math เพลงสูตรคูณ.mpg

Math เพลงสูตรคูณ.mpg


การบวกเลข

การบวกเลข


เพลงสระอะ

เพลงสระอะ


PNN เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์.wmv

PNN เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์.wmv


สมาร์ท โลมาเจ้าปัญญา

สมาร์ท โลมาเจ้าปัญญา


เพลงคณิตไม่กัด.mp4

เพลงคณิตไม่กัด.mp4


หนูดี บวกเลข  สื่อการสอน

หนูดี บวกเลข สื่อการสอน


เทคนิคการคูณด้วยมือ

เทคนิคการคูณด้วยมือ


เพลง ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม

เพลง ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


เรียนรู้การฝึกนับเลข

เรียนรู้การฝึกนับเลข


สื่อการสอน วิทยาศาสตร์ ละครเรื่อง ภาวะ เรือนกระจก ก๊าซ เรือนกระจก สตาร์ทรถยนต์ค้างไว้

สื่อการสอน วิทยาศาสตร์ ละครเรื่อง ภาวะ เรือนกระจก ก๊าซ เรือนกระจก สตาร์ทรถยนต์ค้างไว้