สื่อการสอนเรื่องจำนวนและการบวก.mpg - YouTube


สื่อการสอนเรื่องจำนวนและการบวก เป็นผลงานของนักศึกษาของวิชานวัตกรรมเพื่อการศึกษา ผลงานชิ้นนี้ได้รวมเอาตัวอย่างง่ายๆของการบวกมาไว้ และมีตัวการ์ตูนน่ารักๆเพื่อที่ผู้เรียนนิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


เทคนิคการลบเลขเร็ว ไม่มีผิด (ภาค 1)

เทคนิคการลบเลขเร็ว ไม่มีผิด (ภาค 1)


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


การ์ตูนสอนบวกเลข.flv

การ์ตูนสอนบวกเลข.flv


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


สื่อการสอนพัฒนาทักษะด้านสมอง เรื่อง มานับเลขกันเถอะ

สื่อการสอนพัฒนาทักษะด้านสมอง เรื่อง มานับเลขกันเถอะ


เทคนิคการบวกเลขเร็ว ไม่มีผิด (ภาค 1)

เทคนิคการบวกเลขเร็ว ไม่มีผิด (ภาค 1)


การผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ

การผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ


วงกลม

วงกลม


นวัตกรรมสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ระดับประถม เรื่องการบวก ลบ เลข

นวัตกรรมสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถม เรื่องการบวก ลบ เลข


สื่อการสอน เรื่องการลบ

สื่อการสอน เรื่องการลบ


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


บทเรียนการ์ตูนเรื่องสมการ

บทเรียนการ์ตูนเรื่องสมการ


เพลงคณิตศาสตร์

เพลงคณิตศาสตร์


สื่อการสอน เรื่องจำนวน

สื่อการสอน เรื่องจำนวน


คณิตคิดเร็ว ระดับปฐมวัย-อนุบาล

คณิตคิดเร็ว ระดับปฐมวัย-อนุบาล


การบวกเลขสองหลักกับเลขสองหลัก

การบวกเลขสองหลักกับเลขสองหลัก


สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ เรื่อง ตรีโกณมิติ

สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ เรื่อง ตรีโกณมิติ


น้องเจตบวกเลขหลักเดียว@3ขวบ

น้องเจตบวกเลขหลักเดียว@3ขวบ


เทคนิคการคูณด้วยมือ

เทคนิคการคูณด้วยมือ


คณิตศาสตร์ ป 1 ป 3 ตัวเลขน่ารู้ Force8949

คณิตศาสตร์ ป 1 ป 3 ตัวเลขน่ารู้ Force8949


คิดเลขเร็วตอนที่ 1 (เทคนิคการบวก)

คิดเลขเร็วตอนที่ 1 (เทคนิคการบวก)


ศีล 5 ( สื่อการเรียนการสอน )

ศีล 5 ( สื่อการเรียนการสอน )


เรียนอังกฤษ จากนิทานอีสป 50 เรื่อง

เรียนอังกฤษ จากนิทานอีสป 50 เรื่อง


PNN เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์.wmv

PNN เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์.wmv