สื่อการสอนเรื่องจำนวนและการบวก.mpg - YouTube


สื่อการสอนเรื่องจำนวนและการบวก เป็นผลงานของนักศึกษาของวิชานวัตกรรมเพื่อการศึกษา ผลงานชิ้นนี้ได้รวมเอาตัวอย่างง่ายๆของการบวกมาไว้ และมีตัวการ์ตูนน่ารักๆเพื่อที่ผู้เรียนสื่อการสอนพัฒนาทักษะด้านสมอง เรื่อง มานับเลขกันเถอะ

สื่อการสอนพัฒนาทักษะด้านสมอง เรื่อง มานับเลขกันเถอะ


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


การผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ

การผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ


สื่อการสอน เรื่องการลบ

สื่อการสอน เรื่องการลบ


วงกลม

วงกลม


การ์ตูนสอนบวกเลข.flv

การ์ตูนสอนบวกเลข.flv


เทคนิคการลบเลขเร็ว ไม่มีผิด (ภาค 1)

เทคนิคการลบเลขเร็ว ไม่มีผิด (ภาค 1)


สื่อการสอน เรื่องจำนวน

สื่อการสอน เรื่องจำนวน


การบวกเลขสองหลักกับเลขสองหลัก

การบวกเลขสองหลักกับเลขสองหลัก


คณิตศาสตร์ ป 1 ป 3 ตัวเลขน่ารู้ Force8949

คณิตศาสตร์ ป 1 ป 3 ตัวเลขน่ารู้ Force8949


สื่อการสอนคณิตศาสตร์

สื่อการสอนคณิตศาสตร์


คณิตคิดเร็ว ระดับปฐมวัย-อนุบาล

คณิตคิดเร็ว ระดับปฐมวัย-อนุบาล


PNN เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์.wmv

PNN เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์.wmv


การบวกเลขและการนับเลข1-10

การบวกเลขและการนับเลข1-10


นวัตกรรมสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ระดับประถม เรื่องการบวก ลบ เลข

นวัตกรรมสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถม เรื่องการบวก ลบ เลข


หนูดี บวกเลข  สื่อการสอน

หนูดี บวกเลข สื่อการสอน


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


ศีล 5 ( สื่อการเรียนการสอน )

ศีล 5 ( สื่อการเรียนการสอน )


สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ เรื่อง ตรีโกณมิติ

สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ เรื่อง ตรีโกณมิติ


Smart โลมาเจ้าปัญญา vol.4

Smart โลมาเจ้าปัญญา vol.4


คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์


สื่อคณิตศาสตร์ เรขาคณิต part 1

สื่อคณิตศาสตร์ เรขาคณิต part 1


นักเรียนสมาร์ทเบรน จินตคณิต

นักเรียนสมาร์ทเบรน จินตคณิต


นิทานอีสป-ไก่ได้พลอย

นิทานอีสป-ไก่ได้พลอย


คิดเลขเร็วตอนที่ 1 (เทคนิคการบวก)

คิดเลขเร็วตอนที่ 1 (เทคนิคการบวก)