สื่อการสอนเรื่องจำนวนและการบวก.mpg - YouTube


สื่อการสอนเรื่องจำนวนและการบวก เป็นผลงานของนักศึกษาของวิชานวัตกรรมเพื่อการศึกษา ผลงานชิ้นนี้ได้รวมเอาตัวอย่างง่ายๆของการบวกมาไว้ และมีตัวการ์ตูนน่ารักๆเพื่อที่ผู้เรียนคณิตศาสตร์ ป 1 ป 3 ตัวเลขน่ารู้ Force8949

คณิตศาสตร์ ป 1 ป 3 ตัวเลขน่ารู้ Force8949


มาตราตัวสะกดแม่กด

มาตราตัวสะกดแม่กด


วงกลม

วงกลม


คณิตคิดเร็ว ระดับปฐมวัย-อนุบาล

คณิตคิดเร็ว ระดับปฐมวัย-อนุบาล


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


เทคนิคการบวกเลขเร็ว ไม่มีผิด (ภาค 1)

เทคนิคการบวกเลขเร็ว ไม่มีผิด (ภาค 1)


ศีล 5 ( สื่อการเรียนการสอน )

ศีล 5 ( สื่อการเรียนการสอน )


ตัวอย่างการแก้ปัญหาโจทย์การบวก ป.1

ตัวอย่างการแก้ปัญหาโจทย์การบวก ป.1


สื่อการสอนพัฒนาทักษะด้านสมอง เรื่อง มานับเลขกันเถอะ

สื่อการสอนพัฒนาทักษะด้านสมอง เรื่อง มานับเลขกันเถอะ


สื่อการสอน เรื่องการบวก

สื่อการสอน เรื่องการบวก


คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์


การบวกเลขสองหลักกับเลขสองหลัก

การบวกเลขสองหลักกับเลขสองหลัก


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


การ์ตูนสอนบวกเลข.flv

การ์ตูนสอนบวกเลข.flv


Math เพลงสูตรคูณ.mpg

Math เพลงสูตรคูณ.mpg


นักเรียนสมาร์ทเบรน จินตคณิต

นักเรียนสมาร์ทเบรน จินตคณิต


คิดเลขเร็วตอนที่ 3 (คูณสั้น)

คิดเลขเร็วตอนที่ 3 (คูณสั้น)


สูตรคูณแม่ 3

สูตรคูณแม่ 3


เพลง ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม

เพลง ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม


สื่อการสอน ภาษาอังกฤษ

สื่อการสอน ภาษาอังกฤษ


สื่อคณิตศาสตร์ เรขาคณิต part 1

สื่อคณิตศาสตร์ เรขาคณิต part 1


เพลงคณิตไม่กัด.mp4

เพลงคณิตไม่กัด.mp4


การ์ตูน สอนบวกเลข เด็กประถม by Thai Song

การ์ตูน สอนบวกเลข เด็กประถม by Thai Song


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์