สื่อการสอนเรื่องจำนวนและการบวก.mpg - YouTube


สื่อการสอนเรื่องจำนวนและการบวก เป็นผลงานของนักศึกษาของวิชานวัตกรรมเพื่อการศึกษา ผลงานชิ้นนี้ได้รวมเอาตัวอย่างง่ายๆของการบวกมาไว้ และมีตัวการ์ตูนน่ารักๆเพื่อที่ผู้เรียนสื่อการสอนพัฒนาทักษะด้านสมอง เรื่อง มานับเลขกันเถอะ

สื่อการสอนพัฒนาทักษะด้านสมอง เรื่อง มานับเลขกันเถอะ


คณิตคิดเร็ว ระดับปฐมวัย-อนุบาล

คณิตคิดเร็ว ระดับปฐมวัย-อนุบาล


คณิตศาสตร์ ป 1 ป 3 ตัวเลขน่ารู้ Force8949

คณิตศาสตร์ ป 1 ป 3 ตัวเลขน่ารู้ Force8949


Smart โลมาเจ้าปัญญา vol.4

Smart โลมาเจ้าปัญญา vol.4


สื่อการสอน เรื่องจำนวน

สื่อการสอน เรื่องจำนวน


บทเรียนการ์ตูนเรื่องสมการ

บทเรียนการ์ตูนเรื่องสมการ


การบวกเลขสองหลักกับเลขสองหลัก

การบวกเลขสองหลักกับเลขสองหลัก


การ์ตูน สอนบวกเลข เด็กประถม by Thai Song

การ์ตูน สอนบวกเลข เด็กประถม by Thai Song


การ์ตูน คณิตศาสตร์ สูตรคูณพาเพลิน

การ์ตูน คณิตศาสตร์ สูตรคูณพาเพลิน


สื่อการสอน เรื่องการลบ

สื่อการสอน เรื่องการลบ


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


การใช้สื่อท่อประกอบการสอน

การใช้สื่อท่อประกอบการสอน


เทคนิคการคูณด้วยมือ

เทคนิคการคูณด้วยมือ


สื่อการเรียนการสอนพอลิเมอร์ ม.4

สื่อการเรียนการสอนพอลิเมอร์ ม.4


สื่อการสอน เรื่องการคูณ

สื่อการสอน เรื่องการคูณ


ศีล 5 ( สื่อการเรียนการสอน )

ศีล 5 ( สื่อการเรียนการสอน )


ทดลองสอนป.1.wmv

ทดลองสอนป.1.wmv


สระในภาษาไทย

สระในภาษาไทย


การ์ตูน animation มังกรน้อยผจญภัย

การ์ตูน animation มังกรน้อยผจญภัย


พาอ่านสระไทย

พาอ่านสระไทย


เรียนรู้การฝึกนับเลข

เรียนรู้การฝึกนับเลข


นับเลข

นับเลข


หมอลักษณ์ฟันธง 12 ราศี ปี2555 ราศีธนู

หมอลักษณ์ฟันธง 12 ราศี ปี2555 ราศีธนู


การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้

การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์