สื่อการสอนเรื่องจำนวนและการบวก.mpg - YouTube


สื่อการสอนเรื่องจำนวนและการบวก เป็นผลงานของนักศึกษาของวิชานวัตกรรมเพื่อการศึกษา ผลงานชิ้นนี้ได้รวมเอาตัวอย่างง่ายๆของการบวกมาไว้ และมีตัวการ์ตูนน่ารักๆเพื่อที่ผู้เรียนเทคนิคการลบเลขเร็ว ไม่มีผิด (ภาค 1)

เทคนิคการลบเลขเร็ว ไม่มีผิด (ภาค 1)


สื่อการสอนพัฒนาทักษะด้านสมอง เรื่อง มานับเลขกันเถอะ

สื่อการสอนพัฒนาทักษะด้านสมอง เรื่อง มานับเลขกันเถอะ


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


สื่อการสอน เรื่องจำนวน

สื่อการสอน เรื่องจำนวน


การ์ตูนสอนบวกเลข.flv

การ์ตูนสอนบวกเลข.flv


สื่อการสอนคณิตศาสตร์

สื่อการสอนคณิตศาสตร์


การผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ

การผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ


สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ เรื่อง ตรีโกณมิติ

สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ เรื่อง ตรีโกณมิติ


เทคนิคการคูณด้วยมือ

เทคนิคการคูณด้วยมือ


เทคนิคการบวกเลขเร็ว ไม่มีผิด (ภาค 1)

เทคนิคการบวกเลขเร็ว ไม่มีผิด (ภาค 1)


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


คิดเลขเร็วตอนที่ 1 (เทคนิคการบวก)

คิดเลขเร็วตอนที่ 1 (เทคนิคการบวก)


นวัตกรรมสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ระดับประถม เรื่องการบวก ลบ เลข

นวัตกรรมสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถม เรื่องการบวก ลบ เลข


ศีล 5 ( สื่อการเรียนการสอน )

ศีล 5 ( สื่อการเรียนการสอน )


Smart โลมาเจ้าปัญญา vol.4

Smart โลมาเจ้าปัญญา vol.4


การใช้สื่อท่อประกอบการสอน

การใช้สื่อท่อประกอบการสอน


คณิตศาสตร์ ป 1 ป 3 ตัวเลขน่ารู้ Force8949

คณิตศาสตร์ ป 1 ป 3 ตัวเลขน่ารู้ Force8949


สื่อการสอน เรื่องการลบ

สื่อการสอน เรื่องการลบ


นักเรียนสมาร์ทเบรน จินตคณิต

นักเรียนสมาร์ทเบรน จินตคณิต


วงกลม

วงกลม


ตัวอย่างการแก้ปัญหาโจทย์การบวก ป.1

ตัวอย่างการแก้ปัญหาโจทย์การบวก ป.1


Math เพลงสูตรคูณ.mpg

Math เพลงสูตรคูณ.mpg


มาตราตัวสะกดแม่กด

มาตราตัวสะกดแม่กด


การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้

การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้


พาอ่านสระไทย

พาอ่านสระไทย