สื่อการสอนเรื่องจำนวนและการบวก.mpg - YouTube


สื่อการสอนเรื่องจำนวนและการบวก เป็นผลงานของนักศึกษาของวิชานวัตกรรมเพื่อการศึกษา ผลงานชิ้นนี้ได้รวมเอาตัวอย่างง่ายๆของการบวกมาไว้ และมีตัวการ์ตูนน่ารักๆเพื่อที่ผู้เรียนสื่อการสอนพัฒนาทักษะด้านสมอง เรื่อง มานับเลขกันเถอะ

สื่อการสอนพัฒนาทักษะด้านสมอง เรื่อง มานับเลขกันเถอะ


เทคนิคการลบเลขเร็ว ไม่มีผิด (ภาค 1)

เทคนิคการลบเลขเร็ว ไม่มีผิด (ภาค 1)


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


การ์ตูนสอนบวกเลข.flv

การ์ตูนสอนบวกเลข.flv


คณิตศาสตร์ ป 1 ป 3 ตัวเลขน่ารู้ Force8949

คณิตศาสตร์ ป 1 ป 3 ตัวเลขน่ารู้ Force8949


การผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ

การผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ


สื่อการสอนคณิตศาสตร์

สื่อการสอนคณิตศาสตร์


การบวกเลขและการนับเลข1-10

การบวกเลขและการนับเลข1-10


สื่อการสอน เรื่องจำนวน

สื่อการสอน เรื่องจำนวน


คิดเลขเร็วตอนที่ 1 (เทคนิคการบวก)

คิดเลขเร็วตอนที่ 1 (เทคนิคการบวก)


วงกลม

วงกลม


หนูดี บวกเลข  สื่อการสอน

หนูดี บวกเลข สื่อการสอน


สื่อการสอน เรื่องการลบ

สื่อการสอน เรื่องการลบ


นวัตกรรมสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ระดับประถม เรื่องการบวก ลบ เลข

นวัตกรรมสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถม เรื่องการบวก ลบ เลข


สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ เรื่อง ตรีโกณมิติ

สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ เรื่อง ตรีโกณมิติ


นักเรียนสมาร์ทเบรน จินตคณิต

นักเรียนสมาร์ทเบรน จินตคณิต


คิดเลขเร็วตอนที่ 3 (คูณสั้น)

คิดเลขเร็วตอนที่ 3 (คูณสั้น)


คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์


Smart โลมาเจ้าปัญญา vol.4

Smart โลมาเจ้าปัญญา vol.4


เจ้าจ๋อสอนบวกเลข

เจ้าจ๋อสอนบวกเลข


โอวัลติน สมาร์ท Ovaltine smart

โอวัลติน สมาร์ท Ovaltine smart


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


นับเลข

นับเลข


ศีล 5 ( สื่อการเรียนการสอน )

ศีล 5 ( สื่อการเรียนการสอน )


เทคนิคการคูณด้วยมือ

เทคนิคการคูณด้วยมือ