สื่อการสอนเรื่องจำนวนและการบวก.mpg - YouTube


สื่อการสอนเรื่องจำนวนและการบวก เป็นผลงานของนักศึกษาของวิชานวัตกรรมเพื่อการศึกษา ผลงานชิ้นนี้ได้รวมเอาตัวอย่างง่ายๆของการบวกมาไว้ และมีตัวการ์ตูนน่ารักๆเพื่อที่ผู้เรียนสื่อการสอนพัฒนาทักษะด้านสมอง เรื่อง มานับเลขกันเถอะ

สื่อการสอนพัฒนาทักษะด้านสมอง เรื่อง มานับเลขกันเถอะ


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


การ์ตูนสอนบวกเลข.flv

การ์ตูนสอนบวกเลข.flv


การบวกเลขสองหลักกับเลขสองหลัก

การบวกเลขสองหลักกับเลขสองหลัก


คณิตศาสตร์ ป 1 ป 3 ตัวเลขน่ารู้ Force8949

คณิตศาสตร์ ป 1 ป 3 ตัวเลขน่ารู้ Force8949


การผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ

การผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ


การบวกเลขและการนับเลข1-10

การบวกเลขและการนับเลข1-10


สื่อการสอนคณิตศาสตร์

สื่อการสอนคณิตศาสตร์


หนูดี บวกเลข  สื่อการสอน

หนูดี บวกเลข สื่อการสอน


การ์ตูน animation มังกรน้อยผจญภัย

การ์ตูน animation มังกรน้อยผจญภัย


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


คณิตคิดเร็ว ระดับปฐมวัย-อนุบาล

คณิตคิดเร็ว ระดับปฐมวัย-อนุบาล


ตัวอย่างการแก้ปัญหาโจทย์การบวก ป.1

ตัวอย่างการแก้ปัญหาโจทย์การบวก ป.1


คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์


วงกลม

วงกลม


สื่อการเรียนการสอนพอลิเมอร์ ม.4

สื่อการเรียนการสอนพอลิเมอร์ ม.4


วีซีดีติวเข้มคณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 2

วีซีดีติวเข้มคณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 2


นับเลข บวก ลบ กับพี่สมาร์ท

นับเลข บวก ลบ กับพี่สมาร์ท


โอวัลติน สมาร์ท Ovaltine smart

โอวัลติน สมาร์ท Ovaltine smart


เพลงสระอา

เพลงสระอา


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


พาอ่านสระไทย

พาอ่านสระไทย


นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์


สื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอน


นับเลข

นับเลข